Strona główna

dyplomSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie od 12 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. realizował Ogólnopolski Konkurs „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.

Udział w konkursie miał na celu zwiększenie aktywności naszego Ośrodka w kierunku dostosowania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy, a efektem naszego uczestnictwa było zrealizowanie dziesięciu zadań konkursowych zgodnie z regulaminem przedsięwzięcia.

Zaproponowane przez organizatorów zadania konkursowe były bardzo ciekawe – uczniowie w trakcie ich realizacji mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi. Działania związane z realizacją poszczególnych tematów konkursowych cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Uczniowie z olbrzymim zaangażowaniem uczestniczyli w różnorodnych konkursach. Organizacja i udział uczniów w konkursach zawodowych to możliwość poszerzenia ich wiedzy i umiejętności – konkursy sprzyjały rozwojowi i aktywności oraz inspirowały do rozwiązywania nietypowych zagadnień i problemów. Pozwalały także kształtować pożądane na rynku pracy kompetencje miękkie tj. korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce poszukując różnych sposobów działania. Zorganizowane konkursy zawodowe stwarzały ponadto możliwość twórczej rywalizacji oraz uczyły funkcjonowania w sytuacjach trudnych, które wymagają mobilizacji w określonym czasie.

Uczniowie naszego Ośrodka również bardzo chętnie brali udział w wycieczkach zawodowych – o czym świadczyły udzielone odpowiedzi zawarte w ankietach ewaluacyjnych po każdej zakończonej wycieczce.

Realizacja poszczególnych działań przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a do jego wykonania zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych jak również pedagog i doradca zawodowy.

Zrealizowany program przyniósł wymierne efekty dla każdej ze stron zaangażowanych w działania.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie otrzymał tytuł  „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

Szkolnymi koordynatorami konkursu byli: mgr Monika Grum i mgr inż. Michał Pawlak.

dyplom

Reklamy