Zadania konkursowe

Zadanie 1

Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?

Zadanie 2

Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne.

Zadanie 3

Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.

Zadanie 4

Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Zadanie 5

Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie.

Zadanie 6

Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.

Zadanie 7

Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.

Zadanie 8

Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.

Zadanie 9

Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

Zadanie 10

Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, który w okresie od 12 czerwca do 31 października 2015 przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

grafika_1

Reklamy
%d blogerów lubi to: