Zadanie 2

Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: ,Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne.

W ramach realizacji zadania została przygotowana ankieta nt. predyspozycji i umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców.

Głównym aspektem tej ankiety było wskazanie kompetencji i umiejętności, jakimi muszą wykazać się kandydaci do pracy. Dotyczyło to kompetencji twardych, rozumianych jako konkretne uprawnienia, certyfikaty lub dyplomy itp., a także w zakresie kompetencji miękkich, czyli indywidualnych cech osobowości.

Zakres czasowy badania :

Ankietę przeprowadzono we wrześniu oraz październiku 2015 roku.

Zakres ilościowy badania:

Łącznie ankietę wypełnili uczniowie z różnych typów szkół, które wchodzą w skład naszego Ośrodka – tabela 1. W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 54 uczniów, z czego największą grupę stanowili uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 – na wykresie nr 1 przedstawiono liczbę uczniów objętych wywiadem z uwzględnieniem typów szkół.

Tabela nr 1

Typ szkoła Klasy, w których przeprowadzono ankietę
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 1iz, 2iz,1ez,3ez,3kz
Technikum nr 2 2it,2kt,1it,1kt,3it,3kt
Szkoła Policealna nr 11 1kp

zad_2 (11)

Wyniki analizy przeprowadzonej ankiety przedstawiono na wykresach nr 2- 4.

Pytanie 1

Jednym z kluczowych wymagań pracodawców jest dzisiaj wiedza zawodowa. Czy uważasz za niezbędne:

zad_2 (12)

Pytanie 2

Bez względu na to, jaki zawód wybierzesz, przydatne są też dzisiaj:

 zad_2 (13)

Pytanie 3

Równie ważne jak to, czy znasz się na wykonywanym zawodzie, jest to, jaką jesteś osobą. Za bardzo ważne kompetencje i cechy uważasz:

zad_2 (14)

Wnioski:

  • Przeprowadzone badanie pokazało, iż uczniowie naszej szkoły wiedzą, że oczekiwania pracodawców są bardzo szerokie i ściśle związane ze stanowiskiem pracy, na które następuje rekrutacja.

Wyniki analizy ankiety wraz z innymi materiałami dotyczącymi predyspozycji i umiejętności zawodowych szczególnie pożądanych przez pracodawców zostały umieszczone w formie gazetki w gablocie na korytarzu szkolnym.

Przykładowe zdjęcia ze spotkania z uczniami

Efektem przeprowadzonego sondażu wśród uczniów było wykonanie przez nich plakatów na temat predyspozycji i umiejętności zawodowych szczególnie pożądanych przez pracodawców. Jury w drodze głosowania wyłoniło 3 najciekawsze plakaty, które przedstawiamy poniżej.

I miejsce, II miejsce, III miejsce

Reklamy
%d blogerów lubi to: