Zadanie 3

Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.

W naszym Ośrodku konkursy zorganizowano dla zawodów:

– kucharz,

– introligator,

– technik informatyk.

W  dniu 22 października 2015 r. został zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej i introligatorskiej szkolny konkurs „NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE”.

Celem konkursu, w którym uczestniczyła młodzież z klasy 3kz – kucharz oraz 2iz i 3ez – introligator, było rozwijanie zainteresowań uczniów w wybranym zawodzie kształcenia a także konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów na danym etapie zdobytych umiejętności. Ponadto konkurs miał na celu podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, jak również zapoznanie z formą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz: T.06 – sporządzanie potraw i napojów i introligator: A.14 – realizacja procesów introligatorskich.

Zorganizowany konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej i praktycznej. W części pisemnej konkursu uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie SOSW kształcący się w zawodzie kucharz lub introligator, którzy do dnia 20 października zgłosili chęć uczestnictwa u  nauczyciela zawodu.

Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.

Komisja Konkursowa w składzie: mgr Monika Grum, mgr Beata Kosik, mgr inż. Michał Pawlak, po sprawdzeniu i weryfikacji testów, zakwalifikowała do etapu praktycznego konkursu po dwóch zawodników, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas rozwiązywania testu z danej branży.

W dniach 23 i 29 października odbył się etap praktyczny konkursu, do którego przystąpili uczniowie z branży gastronomicznej: Izabela Piwowar i Jagoda Skulimowska  oraz z branży introligatorskiej: Ksenia Zuziak i Mateusz Wąwro.

W dniu 9 listopada 2015 roku odbyło się ogłoszenie wyników kolejnej już III edycji szkolnego konkursu „NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE” skierowanego do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr13 kształcących się w zawodzie kucharz i introligator. W tym dniu zostały także ogłoszone listy zwycięzców oraz nastąpiło wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.

Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, o czym świadczył zaprezentowany przez uczestników wysoki poziom wiadomości i umiejętności. Każdy konkurs był dla uczniów kolejnym etapem nauki w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Każdy uczestnik takiego konkursu to wygrany. Organizacja konkursu w takiej formie pozwoliła na stworzenie możliwości zdobywania doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami kształcącymi się w tym samym zawodzie.

W części praktycznej Jury oceniało takie elementy jak: organizacja stanowiska pracy, BHP, technika wykonania, wygląd oraz czas i jakość pracy, a przede wszystkim efekt końcowy. Komisja Konkursowa w składzie: Pani Wicedyrektor Barbara Białkowska i nauczyciele przedmiotów zawodowych – Pani Monika Grum, Pani Beata Kosik i Pan Michał Pawlak miała niełatwe zadanie, dlatego też w ocenie umiejętności kucharzy skorzystała z pomocy uczniów, którzy po dokonaniu degustacji potraw dokonali głosowania na najlepszy wyrób kulinarny.

Ostatecznie po długich dyskusjach i naradach Komisja zdecydowała przyznać nagrody i wyróżnienia:

  • I miejsce w zawodzie kucharz – Izabela Piwowar
  • I miejsce w zawodzie introligator – Mateusz Wąwro

Ponadto Komisja przyznała dwa wyróżnienia – otrzymały je: Ksenia Zuziak i Jagoda Skulimowska.

W dniu 27 listopada 2015 r. w Technikum nr 2 oraz w Szkole Policealnej nr 11 został przeprowadzony etap pisemny konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”.

Do konkursu w części teoretycznej w zawodzie technik informatyk przystąpiło 29 uczniów z klas: 1it-2, 1kt-4, 2it-2, 2kt-5, 3it-3, 3kt-6, 1kp-7.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 24 pytań obejmujących zakres wiedzy z kwalifikacji E.12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Zakres tematyczny testu obejmował: budowę i cechy urządzeń techniki komputerowej, obsługę systemu operacyjnego Windows, sieci komputerowe, języki do tworzenia witryn i aplikacji internetowych, przeliczanie systemów liczbowych.

Do etapu praktycznego przeszli uczniowie: Sławomir Śpiewak, uczeń klasy 2it oraz uczniowie klasy 3it Rafał Ugarenko i Ireneusz Bieniek. Uczniowie Ci przystąpili 30 listopada do części praktycznej konkursu, podczas której mieli za zadanie wykonać montaż komputera. Oceniana była szybkość, dokładność i poprawność wykonanego zadania.

Tytuł najlepszego ucznia w zawodzie technik informatyk uzyskał uczeń klasy 3 it Ireneusz Bieniek.

Zapraszamy również do obejrzenia wybranych zdjęć ze zrealizowanego przedsięwzięcia.

Uczniowie podczas testu z wiedzy teoretycznej

Uczniowie zakwalifikowani do etapu praktycznego

Degustacja potraw przygotowanych przez finalistki konkursu

Finalistki konkursu z branży gastronomicznej prezentują swoje potrawy

Finaliści konkursu z branży introligatorskiej podczas wykonywania notesu oraz prezentacji wykonanej pracy.

Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu

Laureaci pierwszego miejsca

Laureaci wyróżnieni

Uczniowie technikum w zawodzie informatyk podczas testu z wiedzy teoretycznej i praktycznej

Reklamy
%d blogerów lubi to: