Zadanie 4

Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

W ramach uczestnictwa Ośrodka w projekcie edukacyjnym „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” we wszystkich klasach zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i w szkole policealnej odbyły się spotkania z doradcą zawodowym p. Agnieszką Najdą na temat kompetencji personalno – społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Doradca podkreślił, że coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na osobowość i postawę kandydata. Równie ważne jak to, czy zna się na wykonywanym zawodzie i posiada praktyczne umiejętności i doświadczenie, jest to, jaką jest osobą i jak odnajduje się w kulturze danej instytucji.

Przykładowe zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, podczas których zostały wykorzystane najnowsze publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, BKL oraz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Przekazane podczas zajęć informacje zostały podsumowane w formie gazetki na temat kompetencji personalno – społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

 

Reklamy
%d blogerów lubi to: