Zadanie 6

Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.

 1. Branża introligatorska:

29 października 2015 r. w ramach realizacji projektu ”Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, nauczyciele przedmiotów zawodowych branży introligatorskiej zorganizowali wycieczkę zawodoznawczą dla uczniów klasy 2 iz i 3 ez do Drukarni Multipress oraz Comernet w Lublinie.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z procesem technologicznym wykonywania druków wydawniczych i opakowań.

Uczniowie mogli obserwować pracę profesjonalnych maszyn poligraficznych:

 • Linie potokowe do oprawy broszurowej;
 • Sterowana elektronicznie złamywarka kasetowo-nożowa;
 • Zestaw introligatora – krajacza: krajarka jednonożowa sterowana elektronicznie;
 • Winda do podnoszenia stosu papieru, utrząsarka do wyrównywania stosu papieru;
 • Automaty do oprawy bezszyciowej (książki klejonej).

Rozmowa z właścicielami oraz pracownikami drukarni poszerzyła wiedzę zawodową uczniów. Młodzi introligatorzy mieli możliwość poznać szeroki zakres działalności drukarni.

Przykładowe zdjęcia z Drukarni COMERNET

Przykładowe zdjęcia z Drukarni Multipress

 1. Branża gastronomiczna:

W branży gastronomicznej zorganizowano trzy wycieczki zawodoznawcze dla uczniów klasy 3 kz:

 1. Przedsiębiorstwo usług gastronomicznych ProBono – stołówka akademicka Mensa Academica w Lublinie.
 2. Żłobek Miejski Nr 3 w Lublinie – ul. Wolska 5 (stołówka).
 3. Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej w Lublinie. Firma oferuje profesjonalne usługi cateringowe.

W dniu 21 września 2015 roku uczniowie klasy 3kz pod opieką Pana Michała Pawlaka uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do przedsiębiorstwa usług gastronomicznych ProBono – stołówka akademicka Mensa Academica w Lublinie.

W czasie wycieczki młodzież miała niepowtarzalną okazję obserwacji pracy profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, a także umiejętność organizacji pracy kucharzy podczas produkcji potraw w zakładach żywienia zbiorowego. Uczniowie w praktyce zapoznali się z układem funkcjonalnym pomieszczeń zakładu gastronomicznego i stosowanych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo produkowanych posiłków (system HACCP).

Dnia 13.11.2015 r. klasa gastronomiczna wraz z opiekunem – p. Michałem Pawlakiem odwiedziła Żłobek Miejski Nr 3 w Lublinie – ul. Wolska 5.

Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z zasadami żywienia i produkcją posiłków dla niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym, a także pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

Uczniowie poznali różne stanowiska pracy w gastronomii, spotkali się także z profesjonalnymi fachowcami sztuki kulinarnej.

W trakcie wycieczki uczniowie :

 • poznali układ funkcjonalny zakładu żywienia zbiorowego i zasady planowania żywienia niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • obserwowali proces technologiczny produkcji potraw,
 • oglądali nowoczesny sprzęt gastronomiczny i urządzenia gastronomiczne,
 • poznali zasady higieny pracy w myśl przepisów HACCP,
 • uczestniczyli w pokazie obsługi pieca konwekcyjno – parowego.

W dniu 24 listopada uczniowie klasy gastronomicznej wraz z opiekunem p. Agnieszką Najdą odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej w Lublinie. Firma oferuje profesjonalne usługi cateringowe. Osoby niepełnosprawne są zatrudniane w charakterze pomocy kuchennych, pracowników kawiarni oraz pracowników biurowych. Wykonują pracę w budynkach przy ul. Głuskiej 138 i Głuskiej 145 gdzie znajduje się stylowa kawiarnia Santiego Cafe. Wszystkie zatrudnione osoby niepełnosprawne podlegają pod osoby, które nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Celem wyjścia było zapoznanie się ze specyfiką firmy oraz pozyskanie informacji o możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Uczniowie zapoznali się z zakresem działań podejmowanych przez osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ, a główne ich zadania to:

 • zaopatrzenie zakład w produkty żywnościowe niezbędne do produkcji,
 • planowanie jadłospisów,
 • przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i według podstawowych zasad technologii,
 • przygotowanie i wdrażanie systemu HACCP oraz systemów dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej,
 • prowadzenie stałego nadzoru nad przechowywaniem próbek żywności i potraw, organizacja w wydawaniu potraw oraz udział w ich porcjowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
 • dostarczanie posiłków odbiorcom,
 • dbanie o stan restauracji,
 • świadczenie usług kelnerskich,
 • świadczenie usług porządkowych i ogrodniczych,
 • obsługa komputera – pomoc w prowadzeniu biura pod kątem pisania korespondencji, wpisywania faktur, rozliczeń systemu finansowo – kadrowego.

Każda wycieczka, organizowana przez nauczycieli SOSW w Lublinie zakończona jest ankietą ewaluacyjną. Wypełniają ją anonimowo wszyscy uczniowie biorący udział i jest to dla nas – organizatorów bardzo ważna informacja zwrotna przy planowaniu własnych działań, jak również przy podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Ośrodka.

Reklamy
%d blogerów lubi to: