Zadanie 8

Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.

W dniu 10 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbył się „Dzień Kształcenia Zawodowego” z udziałem zaproszonych gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli. Z naszego zaproszenia skorzystali uczniowie z:

  • Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Lublinie
  • Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Lublinie
  • Gimnazjum Specjalnego nr 23 w Lublinie
  • Gimnazjum nr 10 w Lublinie im. księdza Jana Twardowskiego
  • Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie
  • Gimnazjum nr 6 w Lublinie
  • Gimnazjum nr 11 w Lublinie

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie umiejętności zawodowych naszych uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, kucharz i introligator.

Na początku spotkania Pani wicedyrektor Barbara Białkowska przedstawiła zaproszonym gościom kierunki kształcenia zawodowego realizowane w naszym Ośrodku, wraz z ofertą zajęć pozalekcyjnych, np. kółka zainteresowań.

Ponadto Pani wicedyrektor zapoznała gimnazjalistów i ich rodziców z realizowanymi w szkole projektami ogólnopolskimi, a także realizowanymi w ramach funduszy europejskich.

Następnie nauczyciele kształcenia zawodowego przybliżyli profil każdego z zawodów, w których kształci nasza szkoła.

Uczniowie klas o profilu technik informatyk, kucharz i introligator prezentowali swoje umiejętności zawodowe.

Technik informatyk – Nauczyciele oraz uczniowie klas informatycznych prezentowali komputer z odkrytymi podzespołami, pomiar napięć oraz demonstrowali jak działa rozebrany dysk twardy. Przedstawiane były także aplikacje w telefonie wykonane przez uczniów. Zainteresowani gimnazjaliści zostali zaproszeni do zabawy w programowanie podstawowej aplikacji na swoim telefonie.

Kucharz – Uczennice klasy o profilu kucharz prezentowały swoje umiejętności zawodowe wykonując ciastka z ciasta francuskiego nadziewane owocami. Poza tym uczennice przygotowały drobny poczęstunek dla zaproszonych gości.

Introligator – Nauczyciele oraz uczniowie klas introligatorskich prezentowali wykonywane wyroby introligatorskie. Przedstawiono wykonanie notesu oraz pudełek z kolorowego kartonu. Zaproszeni gimnazjaliści mieli możliwość własnoręcznego wykonania pudełka oraz notesu.

Pedagog oraz doradca zawodowy, udzielały informacji zaproszonym rodzicom oraz uczniom o funkcjonowaniu w szkole procesu kształcenia na danym kierunku. W rozmowach podkreślały, że rzeczywistość w naszym Ośrodku w przeważającej mierze kształtują dwa czynniki – decyzja samych uczniów, czy będą chcieć pomimo utrudnień związanych z niepełnosprawnością zdobywać wykształcenie zawodowe i drugiego czynnika – od fachowej kadry naszego Ośrodka i różnorodnych form zajęć dostosowanych do naszych uczniów. Panie podkreślały znaczenie organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć specjalistycznych takich jak: rehabilitacja, logopedia. W trakcie rozmów podejmowano także tematy związane z organizacją egzaminów zewnętrznych i możliwości zatrudnienia młodzieży lub zdobycia umiejętności zawodowych podczas praktyk i zajęć praktycznych.

Na zakończenie Dnia Kształcenia Zawodowego każdy z uczestników otrzymał przygotowany przez uczniów branży introligatorskiej – pod kierunkiem nauczycieli zawodu, informator na temat oferty edukacyjnej naszego Ośrodka.

 

Reklamy
%d blogerów lubi to: