Zadanie 9

Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

W ramach realizacji zadania 9 szkoła realizuje:

  1. Program przygotowania uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  2. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt informatyczny.

Ad.1.

Każdego roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 i Technikum nr 2 naszego Ośrodka uczą się zawodów: technik informatyk, kucharz i introligator. W trosce o przyszłość naszych uczniów i z uwagi na wysokie wymagania oraz konkurencyjność na rynku pracy, nauczyciele opracowali i wdrożyli „Program przygotowania uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest działaniem, które ułatwi uczniom funkcjonowanie na rynku pracy. Program ten zakłada przede wszystkim wysokie efekty kształcenia, które dostosują przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy. Wyniki egzaminu są odzwierciedleniem wysokiej jakości kształcenia w naszej szkole.

Program przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie realizowany jest przez wszystkich nauczycieli Ośrodka oraz rodziców uczniów.

Realizując przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdego roku opracowywany jest harmonogram egzaminów próbnych, które poddawane są szczegółowej analizie. Nauczyciele przy formułowaniu wniosków korzystają z Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy po to, by kształcić i wybierać zawody, w których najłatwiej jest znaleźć pracę.

Rodzice uczniów klas pierwszych z programem zapoznawani są na pierwszym spotkaniu z dyrekcją, wychowawcami a przede wszystkim z nauczycielami zawodu. Dyrekcja przedstawia propozycje wizyt u pracodawców sąsiadujących oraz zaprzyjaźnionych ze szkołą. Poza wycieczkami przedstawionymi w zadaniu 6 projektu zaplanowane są dodatkowe wizyty w lubelskich firmach takich jak: Akapit, Impuls, Standruk, Intrograf (branża introligatorska), Artus, InwazjaPC – Sklep komputerowy, Serwis urządzeń mobilnych (branża informatyczna), Finezja Firma Cateringowa, Lwów – Hotel – Restauracja, Sztuka Smaku – firma cateringowa (branża gastronomiczna).

Rodzice uczniów otrzymują materiały informacyjne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które są wykorzystywane przez nich do motywowania uczniów, aby uzyskiwali wysokie wyniki.

Konkurencyjność na rynku pracy wymusza u uczniów i nauczycieli kształtowanie takich cech absolwentów jak: pracowitość, sumienność, wiedza, motywacja do rozwoju, umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność. Nauczyciele uświadamiają uczniom, że dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i tzw. Europass jest paszportem do rynku pracy polskiego i zagranicznego.

Zdjęcie z zebrania z rodzicami, na którym przekazano informacje dotyczące programu przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

zadanie_9

Ad.2.

W celu zapewnienia uczniom wysokiego poziomu kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz podążanie za zmieniającym się asortymentem sprzętu komputerowego realizowany jest projekt doposażenia pracowni informatycznych w naszej szkole.

Reklamy
%d blogerów lubi to: